Výhody pro producenty

Ekoznačení přináší producentům nejednu výhodu, které jim mohou pomoci v boji o zákazníky.
Co přesně tedy získáte, když svůj produkt certifikujete EKOZNAČKOU?

Nezávislé a objektivní potvrzení, že váš produkt je nejen ekologicky šetrný, ale také kvalitní. Při procesu certifikace se totiž nezkoumá jen dopad produktu na životní prostředí v průběhu celého jeho životního cyklu, ale také jeho kvalita.

Žádný greenwashing. Mít svůj produkt certifikovaný EKOZNAČKOU znamená, že si na ekologii jen nehrajete.

Vstup do prestižní rodiny držitelů EKOZNAČKY. Tu totiž získají jen ti, kteří splňují kritéria pro její udělení. Nastavena jsou tak, aby je splnili opravdu jen ti nejlepší.

Výhody pro tzv. zelené zakázky ve veřejném sektoru. V příštích letech jich bude stále víc a naše ekoznačení vám v nich poskytne velkou výhodu.

V případě EKOZNAČKY EU vám bude tento certifikát uznáván v rámci celého unijního trhu.

Dobrý pocit, že se v době prohlubující se klimatické krize chováte jako producent zodpovědně.