Poplatky

Základní ceník od 1. 1. 2024

Registrační poplatek za 1. produktRegistrační/rozšiřující poplatek za další produkt v jedné licenci (2.–6. produkt v jedné žádosti) 3Roční poplatekRecertifikační poplatek 4 a poplatek za druhou variantu ekoznačky 5
Základní sazba poplatku10 000 Kč2 000 Kč7 500 Kč2 000 Kč
Malé a střední podniky 17 500 Kč1 000 Kč5 000 Kč2 000 Kč
Mikropodniky 1, NNO 2 5 000 Kč1 000 Kč2 500 Kč2 000 Kč

Ceník je platný pro nové žadatele od 1. 1. 2024, pro stávající držitele licence až od recertifikace při aktualizaci kritérií. Ceny jsou bez DPH, MŽP není plátcem DPH.

Slevy

Registrační poplatek se snižuje o 20 % žadatelům, kteří jsou registrováni v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), nebo získali certifikaci podle normy ISO 14001.  Nestátním neziskovým organizacím se sníží poplatky ekoznačky EŠV a EŠS o 90 %. Slevy nejsou kumulativní.

1 Malé, střední a mikropodniky ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES
2 Nestátní neziskové organizace ve smyslu usnesení vlády ČR č. 608/2015
3 Pro každou skupinu výrobků jednoho výrobce se uděluje pouze jedna licence pro ekoznačku EU a jedna licence EŠV či EŠS, přičemž více produktů v jedné licenci je zpoplatněno zvýšením registračního poplatku až do 6. produktu. Od 7. produktu v jedné žádosti se již registrační poplatek dále nezvyšuje. To stejné platí i pro recertifikaci a rozšíření licence o nové produkty.
4 Recertifikační poplatek zahrnuje prodloužení licence při změně kritérií. Při prodloužení licence beze změny kritérií není poplatek účtován.
5 Existují-li kritéria pro obě varianty ekoznačky (EŠV/EŠS i ekoznačka EU), je možné získat druhou variantu pouze za jednorázový administrativní poplatek.