FAQ – Často kladené dotazy

Jaké výrobky mohou získat ekoznačku?

Žádat o ekoznačku je možné jen pro výrobky / služby, pro která byla vytvořena kritéria .

Kolik stojí získání ekoznačky?

Při žádosti o ekoznačku platí společnost registrační poplatek a po získání licence je fakturován roční poplatek . Proces certifikace se často také pojí s finančními náklady, který si žadatel hradí sám – např. testy v akreditovaných laboratořích (cena se odvíjí od náročnosti testu, počtu testovaných produktů apod.)

Co mi získání ekoznačky přinese?

Na ekoznačku dosáhne přibližně 20 % produktů, které jsou v dané kategorii nejvíce šetrné k životnímu prostředí a zdraví. Výrobou je dosaženo např. snížení nebezpečných chemických látek, snížení spotřeby energií, vody, produkce odpadů a další dopady, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a v neposlední řadě producent získá konkurenční marketingovou výhodu (např. ve veřejných zakázkách).

Kde mohu koupit certifikované produkty?

Seznam produktů certifikovaných v ČR je k dispozici v katalogu produktů , jehož součástí je i kontakt nebo odkaz na web držitele licence. Další produkty, certifikované v celé EU, naleznete v evropském ECATu, řada z nich je dostupná i v ČR.

Jaký je rozdíl mezi EU Ecolabel a EŠV / EŠS?

Ekoznačka EU Ecolabel je platná v rámci trhu Evropské unie, EŠV / EŠS je značkou národní. Kritéria k získání obou značek jsou shodná.

Co jsou zelené zakázky?

Od 1.1. 2021 existuje v ČR zákonná povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Jde tedy o proces, jehož prostřednictvím se orgány veřejné správy snaží pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak.
Při zadávání veřejných zakázek se tedy musí například zohlednit dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby a další aspekty. Výrobky a služby s ekoznačkou tak budou mít konkurenční výhodu právě v procesu veřejného zadávání.

Co mám udělat pro získání ekoznačky?

Procesem získání ekoznačky vás provedeme od podání žádosti, až po získání certifikátu .

 

Jak dlouho trvá certifikační proces?

Zákonná lhůta pro posouzení žádosti je od dodání všech dokumentů 2 měsíce. Pokud s certifikací začínáte, počítejte s tím, že zkompletovat všechny požadované dokumenty nějaký čas zabere.

Jaká dokumentace je potřeba pro posouzení produktu?

Seznam potřebné dokumentace se odvíjí od produktové kategorie, do které produkt spadá. Např. u čisticích prostředků se na začátku procesu vyplní excelový kalkulátor, kde se vyplní přesné složení výrobku, údaje o obalech a další informace. Dokládají se bezpečnostní listy, certifikáty o původu surovin, finální grafická etiketa výrobku atd. V průběhu kompletace dokumentů s výrobcem komunikujeme a v případě potřeby žádáme o další potřebné dokumenty k posouzení. Od dodání posledních vyžádaných dokumentů začne běžet zákonná lhůta na posouzení žádosti.

Je možné získat množstevní slevu na registrační poplatek, pokud budu certifikovat více výrobků najednou?

Ano, pokud se rozhodnete certifikovat několik výrobků najednou, je zde cena zvýhodněná. Neváhejte nás kontaktovat pro získání cenové kalkulace.

Liší se výše registračního poplatku od velikosti firmy?

Ano, velikost firmy je zohledněna i ve výši certifikačního poplatku …viz ceník.

Jaká je platnost udělené ekoznačky?

Platnost ekoznačky se odvíjí od platnosti kritérií pro danou produktovou kategorii. Platnost je uvedena vždy v Rozhodnutí komise či Technické směrnici MŽP v úvodním textu.

Mohu používat ekoznačku na obale svého produktu?

Ano, samozřejmě, ekoznačku je vhodné umístit viditelně na obal, umístění je však řízeno určitými pravidly, např. správné barevné provedení, uvedení licenčního čísla atd. …viz  logo manuál.