Aktuality

22. 05. 2024

Nové produkty s ekoznačkou

Výrobky z tiskárny Optys získaly ekoznačku EU Ecolabel v kategorii Produkty z tištěného papíru. Hospodářské, propagační, společenské, soukromé, speciální i školní tiskoviny splnily ekologická kritéria zahrnující celý životní cyklus od samotného papírového substrátu, přes tiskařské barvy, emise a odpady z výroby, až po snadnou recyklaci. Již brzy si tedy budete moci koupit například školní sešity s ekoznačkou.

15. 05. 2024

Na vlnách zelené politiky

Evropský úřad pro životní prostředí EEB a Evropská spotřebitelská organizace BEUC pořádají 23. května od 15.00 webinář „Surfing green policies“.

Webinář určený pro firmy bude zaměřen na vysvětlení evropské legislativy souvisejícící s podporou produktů šetrných k životnímu prostředí, udržitelnější spotřebou a důvěryhodnou zelenou reklamou:
Směrnice o posílení postavení spotřebitelů, Směrnice o zelených tvrzeních a Nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky. Webinář bude v angličtině v prostředí Zoom, registrovat se na něj můžete zdarma zde.

07. 05. 2024

Nové přírůstky do rodiny ekoznačky

V kategorii Ruční mytí nádobí byla udělena ekoznačka EU Ecolabel dvěma novým produktům výrobce Zenit z Čáslavi: Real Green nádobí a Real Green Zelené mytí.

Produkty pro ruční mytí nádobí s ekoznačkou splňují nejen přísné nároky na šetrnost k přírodě, například nízkou toxicitu a vysokou biologickou rozložitelnost, udržitelné získávání surovin či obaly vhodné pro recyklaci, ale jsou také vysoce účinné, což je doloženo testem v akreditované laboratoři.

25. 03. 2024

Ekoznačka opět v OC Lužiny

Chystáte se na jarní úklid vaší domácnosti? Přijďte se s námi poradit, jak to provést lehce, s úsměvem a přitom šetrně k přírodě i vašemu zdraví. Dnes můžete náš tým opět potkat v pražském OC Lužiny. Zahrajte si s námi na kole štěstí, otestujte své znalosti v ekoznačkovém kvízu a možná si odnesete nějaké ekologické čisticí prostředky od partnerů stánku DM Drogerie nebo FeelEco.

21. 03. 2024

Soutěž s FeelEco

Do pondělí 25. 3. můžete vyhrát ekobalíček v hodnotě 900 Kč od partnera naší soutěže FeelEco. Jedná se o značku certifikovaných čisticích a mycích prostředků, které vyrábí společnost Fosfa. Co pro to musíte udělat? Navštivte facebookový profil Ministerstva životního prostředí a zjistíte víc.

26. 02. 2024

Natura o greenwashingu a ekoznačkách

Co je skutečně ekologické zboží nebo služba aneb jak poznáte, že nejde o greenwashing?

Poslechněte si v pořadu Natura na Českém rozhlase plus rozhovor redaktorky Markéty Ševčíkové s Tomášem Kažmierskim a Danielem Hájkem z Ministerstva životního prostředí, Vladimírem Víškem z iniciativy NoGreenwashing! a ředitelkou jediného hotelu v Praze, který je držitelem celoevropského certifikátu EU Ecolabel Gabrielou Prachařovou.

Dozvíte se, jaká jsou kritéria a proces udělování ekoznačky, a jak na to šli v Hotelu Na Moráni.

02. 02. 2024

Mytí nádobí s ekoznačkou

Tablety do myčky All in One české značky FeelEco splnily kritéria ekoznačky a získaly certifikát EU Ecolabel.

Ekoznačka zaručuje snadnou biologickou rozložitelnost, omezení obsahu nebezpečných látek, recyklovatelné obaly a také vysokou účinnost (mycí schopnost), která je ověřena testem v akreditované laboratoři.

19. 01. 2024

Evropský parlament dal zelenou směrnici proti greenwashingu

Směrnice, která byla ve středu 17. ledna přijata naprostou většinou hlasů, se snaží chránit spotřebitele před zavádějícími marketingovými praktikami.
Nová pravidla zakazují používání obecných ekologických tvrzení jako „šetrné k životnímu prostředí“, „přírodní“, „biologicky rozložitelné“, „neutrální vůči klimatu“ nebo „eko“ bez důkazu.
Používání ekoznaček bude povoleno pouze pro značky založené na oficiálních certifikačních systémech nebo vytvořené veřejnými orgány, jako jsou ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel.

Dalším důležitým cílem nového zákona je přimět výrobce a spotřebitele, aby se více zaměřili na trvanlivost zboží.
Informace o záruce má být viditelnější a bude vytvořen nový harmonizovaný štítek záruční doby.
Směrnici nyní má definitivně schválit Rada, poté bude zveřejněna v Úředním věstníku a členské státy budou mít 24 měsíců na její začlenění do národních legislativ.

15. 01. 2024

Ekolífek se stěhuje na MŽP

Od letošního roku agenda ekoznačení přešla pod Ministerstvo životního prostředí. Náš tým teď najdete na nové adrese a máme také nové emaily. Telefonní čísla ale zůstávají stejná. A pokud vás zajímají novinky z oboru udržitelnosti, ochrany přírody a ekoznačení, doporučujeme vám sledovat také profily MŽP na sociálních sítích.

05. 12. 2023

Ekoznačka v OC Lužiny

Dnes můžete v OC Lužiny narazit nejen na Mikuláše, anděla a čerta, ale také na našeho ekolífka.

Tým ekoznačky bude v centru s naším stánkem a samozřejmě s kolem štěstí.

Víte, jestli se v hotelu certifikovaném ekoznačku smí topit uhlím? Prý jen v létě? Přijďte to zjistit na náš stánek a zahrajte si ekoznačkový kvíz o ceny od partnera stánku DM drogerie.

Stánek bude v OC Lužiny jen do zítra!

07. 11. 2023

Ekolífek na cestách

Ekoznačka je dnes na návštěvě v Břeclavi. Na gymnáziu a později také na městském úřadě si něco povíme o udržitelném rozvoji a ekologicky šetrném chování každého z nás. O chemických látkách v životním prostředí, klimatické změně i odpadech a cestách k cirkularitě.

Kolo štěstí bude opět ve hře, po zodpovězení záludných kvízových otázek mohou studenti i zaměstnanci úřadu vyhrát ekoznačkové ceny.

06. 11. 2023

Den s Českou kvalitou

V pondělí 31. října jsme slavnostně předali certifikáty novým držitelům ekoznačky Ekologicky šetrná služba na Dni s Českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Národní program Česká kvalita sdružuje nezávislé značky kvality, které garantují zákazníkům nejen nadstandardní kvalitu a bezpečnost, ale i dlouhodobý dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů, včetně sledování spokojenosti zákazníků s výrobkem či službou.

01. 11. 2023

Životní prostředí – prostředí pro život 2023

Již zítra začíná v NTK 4. ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život, kterou pořádá CENIA za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR.

Během prvního dne konference budou prezentovány výstupy a výsledky projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH). Druhý den konference bude věnován prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Ekoznačka nebude na akci chybět, opět zde můžete navštívit náš stánek a zahrát si kolo štěstí.

23. 10. 2023

Video: Ekoznačka v kostce

Zajímá vás, jaké jsou výhody produktů s ekoznačkou? Jaká jsou vlastně kritéria certifikace a kolik produktů již ekoznačku má? Pohodlně se usaďte a pusťte si náš nový klip, který vám ekoznačku v šesti minutách představí.

17. 10. 2023

Ekoznačka pro Fajn TAJM Rychleby

Prvním držitelem EU Ecolabel v kategorii „Turistické ubytovací služby“ na Moravě je Fajn TAJM Rychleby. Citlivě zrekonstruovaný historický objekt v srdci Rychlebských hor nabízí ubytování v 5ti pokojích s vlastní koupelnou. Ubytovací služby splnily přísná kritéria certifikace environmentální výjimečnosti, jako jsou veřejná environmentální politika, šetrné osvětlení i vodovodní baterie, omezení zbytečných odpadů z obalů při snídaních či z jednorázové kosmetiky v koupelnách. Při úklidu využívá detergenty šetrné k přírodě a nabízí hostům zapůjčení jízdních kol pro bezemisní výpravy do okolí.

05. 10. 2023

Úklid s ekoznačkou

Věděli jste, že ekoznačku lze udělit i ve dvou kategoriích služeb? Jsou to skupiny „Turistické ubytování“ a „Úklidové služby“.

Dnes můžete navštívit náš ekoznačkový stánek na Veletrhu úklidu v pražském hotelu Olympik. Vystavujeme zde detergenty šetrné k přírodě a na odpoledním přednáškovém bloku povíme, jaká jsou vlastně kritéria ekoznačky pro úklidové služby. Kolo štěstí se bude točit celý den, tak se zastavte!

27. 09. 2023

Ekoznačka pro Toulcův dvůr

Ubytovací služby v Toulcově dvoře splnily ekologická kritéria ekoznačky a získaly certifikaci Ekologicky šetrná služba.

Toulcův dvůr v pražské Hostivaři slouží především jako zázemí ekologických organizací a jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace. Na ploše osmi hektarů se nalézá řada přírodních zajímavostí, které jsou již v Praze vzácností (např. mokřady, lužní les, louky apod.). Součástí je také certifikovaná přírodní zahrada, lesní školka, sad a hospodářský dvůr s původními českými plemeny hospodářských zvířat (přeštické černostrakaté prase, česká červinka nebo plemeno huculských koní), dále ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty.

V areálu je rovněž mateřská škola, knihovna nebo obchod s biopotravinami.

25. 09. 2023

Nová kritéria ekoznačky pro Savé hygienické pomůcky a menstruační kalíšky

Evropská Komise přijala nová kritéria ekoznačky EU pro absorpční hygienické výrobky a opakovaně použitelné menstruační kalíšky.

Kritéria zajišťují, že produkty s ekoznačkou EU mají patří k nejlepším na trhu z hlediska ochrany životního prostředí po celou dobu životního cyklu výrobku.

Zaručují snížení environmentálního dopadu na vzduch, vodu, půdu a biologickou rozmanitost a snížení rizik souvisejících s používáním některých chemikálií.
Pro absorpční hygienické výrobky jsou stanoveny přísné limity pro emise látek znečišťujících ovzduší a vodu i emise CO2 z výroby buničiny a také pro emise CO2.
Kritéria podporují získávání zdrojů z udržitelně obhospodařovaných lesů. Mnoho nebezpečných látek je úplně zakázáno, například antibakteriální látky, formaldehyd, parabeny, endokrinní disruptory a ftaláty.
Rovněž nejsou povoleny vonné látky, které mohou způsobovat alergie.

Oba soubory kritérií navíc podporují postupy oběhového hospodářství, včetně snižování odpadu a používání recyklovaného materiálu v obalech.
A konečně, používání opakovaně použitelných menstruačních kalíšků podporuje udržitelné spotřebitelské chování, vede k omezení plastů na jedno použití, a tím k úspoře zdrojů a předcházení odpadu.
Další ekologické alternativy menstruačních pomůcek, textilní znovupoužitelné menstruační kalhotky, budou také zahrnuty do nových kritérií EU Ecolabel pro textil.

Kromě ekologických aspektů nové požadavky zahrnují také posouzení vhodnosti k použití, zaručující vysokou kvalitu výrobků a povinné ověření společenské odpovědnosti výrobního závodu třetí stranou.

Kritéria budou prezentována na specializovaném webináři dne 11. října 2023, na který se můžete zaregistrovat zde (do 9. října 2023).

19. 09. 2023

Ekoznačka ve Škoda Muzeu

Nestihli jste dnes navštívit náš stánek na ČZU? Nebuďte z toho smutní, další příležitost na vás čeká již zítra! Kolo štěstí se tentokrát roztočí ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi, v rámci akce GreenWeek.

Kdy? 20. září 2023 od 12:00 do 17:00 hodin.

Kde? Škoda Muzeum, tř. Václava Klementa 294, 293 01 Mladá Boleslav.

Program akce

18. 09. 2023

Ekoznačka na Evropském týdnu udržitelnosti na ČZU

Již zítra můžete náš ekoznačkový stánek potkat v menze ČZU. Zastavte se u nás třeba cestou na oběd, dozvíte se podrobnosti o výhodách ekoznaček a můžete si s námi zahrát kolo štěstí o ceny.

Kdy? 19. září 2023 od 9:00 do 15:00 hodin.

Kde? Menza ČZU, Kamýcká 1150, 165 00 Praha-Suchdol.

Program akce

06. 09. 2023

Deníky s ekoznačkou

Tři deníky a jeden týdeník z produkce tiskáren MAFRAPRINT splnily kritéria a získaly licenci evropské ekoznačky EU Ecolabel v kategorii tištěný papír. Ekoznačka zaručuje, že noviny MF DNES, LIDOVÉ NOVINY, 5plus2 a Metro jsou tištěné šetrnými barvami na certifikovaný substrát, lze je snadno recyklovat a tiskárna zároveň dodržuje vysoké standardy například v oblasti nakládání s odpady nebo při čištění tiskových strojů.

23. 08. 2023

Potkáme se na stánku?

V září bude náš ekoznačkový stánek putovat (mimo jiné) i po obchodních centrech v Praze. Potkáte nás:

5. – 6. září v OC Krakov (Praha 8)

7. – 8. září v OC Fénix (Praha 9)

11. – 12. září v OC Novo Plaza (Praha 4)

14. – 15. září v OC Lužiny (Praha 5)

Přijďte se seznámit s ekologicky šetrnými výrobky, zjistit podrobnosti o kritériích ekoznačky a zahrát si s námi o ceny v kole štěstí.

Ekolífek se těší na setkání!

26. 06. 2023

První český hotel po pandemii získal evropskou i národní ekoznačku

Návštěvníci české metropole se mohou konečně ubytovat v ekologicky šetrném hotelu, který úspěšně prošel certifikací EU Ecolabel. Tuto ekoznačku obdržel Best Western Hotel Moráň sídlící na Praze 2 a je tak jediným pražským hotelem a teprve druhým držitelem v ČR oceněným touto evropsky významnou ekoznačkou.

Přečtěte si komentář ředitelky hotelu Gabriely Prachařové v tiskové zprávě CENIA a CzechTourism.

Best Western Hotel Moráň
Ing. Gabriela Prachařová, ředitelka hotelu

30. 05. 2023

Mezinárodní den životního prostředí

Termín a místo konání: 5.6.2023, 14:00 – 17:30, Kampus Hybernská (Cirkulární hub)

Příští pondělí 5.6. můžete navštívit náš ekoznačkový stánek na akci v Kampu Hybernská. Vystavíme certifikované produkty a zájemci se budou moci něco dozvědět o výhodách ekoznačky, zahrát si s námi kolo štěstí a ekoznačkový kvíz o drobné ceny.

Více o akci

26. 04. 2023

Ekoznačka na konferenci Životní prostředí – prostředí každého z nás

Již zítra můžete náš ekoznačkový stánek potkat na konferenci Životní prostředí – prostředí každého z nás v Národní technické knihovně na Praze 6. Na stánku vystavíme výrobky s ekoznačkou a budeme vám zde k dispozici pro veškeré otázky k ekoznačení.

22. 03. 2023

Nová směrnice pro „Zelená tvrzení“

Evropská Komise dnes předložila návrh směrnice o ekologických tvrzeních. Směrnice bojuje proti greenwashingu, stanoví jasná pravidla pro environmentální tvrzení, zajistí spotřebitelům přístup k důvěryhodným informacím o ekologických vlastnostech produktů. „Zelená tvrzení“ budou muset být nezávisle ověřena a prokázána vědeckými důkazy. Pokud budou produkty nebo organizace srovnávány s jinými, srovnání musí být založena založena na ekvivalentních informacích a datech.
Návrh bude také upravovat ekoznačky. V současné době existuje nejméně 230 různých ekoznaček, což vede ke zmatení a nedůvěře spotřebitelů.
Návrh nyní čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou.

28. 02. 2023

Nový katalog ubytování

EU Ecolabel má nyní nový katalog turistických ubytování s ekoznačkou po celé Evropě. Můžete se v něm inspirovat při plánování vaší dovolené nebo služební cesty.

Katalog ubytování

21. 02. 2023

Ekoznačkou proti greenwashingu

Jan Kříž ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | foto: Milan Baják, Český rozhlas

Poptávka po ekologických produktech stoupá. Poradíme vám, abyste nepodlehli „lakování na zeleno“. Poslechněte si rozhovor s Janem Křížem, vrchním ředitelem sekce ekonomiky životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí.

13. 02. 2023

Nový výrobek s ekoznačkou EU

Novým držitelem EU Ecolabel se stala společnost AC MARCA. Jejich univerzální čisticí prostředek ALEX na všechny povrchy s esenciálními oleji plní všechna environmentální kritéria a může se tak pyšnit ekoznačkou. Výrobek je dostupný ve třech variantách s různou vůní.

01. 02. 2023

Přírodě můžete pomoci i při nákupech

Jak poznáte, které plenky jsou šetrnější k přírodě? A může být více ekologický i nábytek?

Rozhovor o ekoznačkách s Miroslavem Havránkem si můžete poslechnout na vlnách Českého Rozhlasu.

25. 01. 2023

Ekoznačky boří předsudky

Jsou méně kvalitní. Na šetrnost k přírodě si jen hrají. Určitě to je jen greenwashing. To jsou nejčastější předsudky, které můžete slyšet o ekologických produktech. Přitom o těch skutečně „eko“ neplatí ani jedno. A jejich obliba stoupá.
Přečtěte si celý článek na DENIK.cz

20. 01. 2023

Výhody ekoznačky pro firmy

Jaké benefity přinese firmám certifikát ekoznačky? Jaká legislativa platí a co nového se chystá? Poslechněte si rozhovor s Janem Křížem, vrchním ředitelem sekce ekonomiky životního prostředí MŽP:

Interview Plus CNN Prima News

06. 01. 2023

Firmy vychází vstříc zákazníkům a počet držitelů ekoznačky EU Ecolabel roste

Počet produktů s evropskou ekoznačkou je v EU oproti roku 2010 4x vyšší. Co za tímto nárůstem stojí?
Přečtěte si celý článek na denik.cz.

16. 12. 2022

Interview Plus o ekoznačkách

Stále více firem a zákazníků se snaží chovat ekologicky, jak se na tomto trendu podepíše ekonomická krize? Co vlastně znamená ekoznačka, kterí produkty ji mohou získat a jak složité je ji získat? CNN prima dnes odvysílala rozhovor s ředitelem CENIA Miroslavem Havránkem o ekoznačkách.

16. 12. 2022

Tisková konference ke kampani

Na tiskové konferenci ministra životního prostředí Mariana Jurečky a ředitele CENIA Miroslava Havránka ke kampani mimo jiné zaznělo, jak pomohou ekoznačky a jejich ambasador Ekolífek lidem k rozeznání ekologicky šetrných a kvalitních produktů.

Kompletní tisková zpráva

12. 12. 2022

Ekoznačka v době krize

Mohou vám ekoznačky pomoci získat konkurenční výhodu? To se dozvíte v článku na IDNES.

05. 12. 2022

Kvalitní výrobky šetrné k přírodě zaručí ekoznačky

Popularita tzv. ekoproduktů v posledních letech roste a zákazníci je stále častěji vyhledávají na pultech obchodů. Jenže jak spotřebitelé poznají, že daný výrobek, který proklamuje svůj ekologický původ, takovým skutečně je a nejedná se o tzv. greenwashing? Řešením jsou tzv. ekoznačky.

Přečtěte si celý článek na idnes.cz.

01. 12. 2022

Informační kampaň ekoznaček

Spustili jsme dosud největší informační kampaň na podporu ekoznaček.

Možná jste si všimli nového designu našeho webu. S ekoznačením vám nyní pomůže náš nový ambasador Ekolífek. Je to tak trochu elf, trochu skřítek a trochu ent, je také průvodcem certifikace.

Kromě nového webu se s ním můžete potkat i ve veřejném a online prostoru a dalších médií.

Jaké jsou cíle projektu? Chceme zvýšit povědomí veřejnosti o ekoznačkách, vysvětlovat, co vlastně znamenají a jaké jsou jejich výhody. Plánujeme povzbudit zájem výrobců a dodavatelů služeb o certifikaci a zajistit tak širokou dostupnost certifikovaných produktů. Zajímají vás další podrobnosti? Přečtěte si kompletní tiskovou zprávu.

11. 10. 2022

Ekoznačky na Ekofilmu

Na Ekofilmu se letos budete moci dozvědět více i o ekoznačkách!

kině SCALA budeme mít stánek, u kterého se dozvíte více o jednotlivých certifikacích, které zajišťujeme, průběhu samotné certifikace i o současných držitelích některé z EKOZNAČEK včetně prezentace vybraných ekoproduktů.

Stánek bude umístěn od 13. do 15. října v kině SCALA na Moravském náměstí 127 v Brně.

26. 09. 2022

Showroom se loučí!

S putovním karavanem EU Ecolabel jste nás mohli v uplynulých dnech potkat na řadě akcí v Praze. A jaké to bylo?

  • zastavily se u nás stovky malých i velkých návštěvníků
  • zahráli si s námi kolo štěstí a kvíz o ekoznačení
  • dozvěděli se, co vlastně znamená ekoznačka a k čemu je dobrá
  • odnesli si hromadu cen certifikovaných ekoznačkou 

Děkujeme vám za návštěvu a těšíme se na viděnou na dalších podobných akcích!

06. 09. 2022

EU Ecolabel Showroom on wheels míří do ČR


V letošním roce slaví EU Ecolabel 30 let své existence a při té příležitosti putuje eventový set elektrokola a malého karavanu, brandovaný logem EU Ecolabel po celé Evropě.

Podívejte se, kde a kdy můžete Showroom v České republice navštívit!

13. 9. – 14. 9. 2022: Konference Životní prostředí – prostředí pro život, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
15. 9. – 16. 9. 2022: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10 (parkoviště před budovou)
17. 9. 2022: Dračí lodě, loděnice USK Malá Chuchle, Strakonická 48, Praha 5
18. 9. 2022: Karlínský festival kávy, Karlínské náměstí, Praha 8
24. 9. 2022: ČEZ Run Tour Praha, Park Ladronka, Praha 6 (u televizní věže)
25. 9. 2022: Karlínský street food festival, Karlínské náměstí, Praha 8

24. 06. 2022

Udržitelný turismus

Přemýšlíte, jak strávit letošní dovolenou šetrně k přírodě? Hledejte ubytování certifikované EU Ecolabel v elektronickém katalogu.

Vybírat můžete také na booking.com s filtrem „udržitelné ubytování“. Hotely, penziony a kempy certifikované evropskou ekoznačkou získají na portálu booking.com označení udržitelnosti, jako například Ekocentrum DOTEK.

30. 05. 2022

Certifikace EU Ecolabel pro tiskárny

Tiskárny SEVEROTISK a SVOBODA PRESS jako první v Evropě úspěšně recertifikovaly své produkty v kategorii „tištěný papír“ podle nových kritérii EU Ecolabel. Pro certifikovaný tisk se používají například šetrnější inkousty a certifikaci musí mít i samotný papírový substrát. Tiskoviny musí být snadno recyklovatelné, což ověří testy odstranitelnosti tiskových barev a adheziv. Tiskárny plní přísné emisní limity a minimalizují svou spotřebu energie i objem odpadu z výroby.

23. 03. 2022

Nové licence pro detergenty EURONA

Společnost EURONA se stala držitelem licence Ecolabel EU i Ekologicky šetrný výrobek pro své produkty Ecowave na ruční mytí nádobí a univerzální úklidový prostředek.

15. 03. 2022

Kampaň pro Ekoznačku EU v kategorii Turistické ubytování

Při příležitosti Světového dne spotřebitelských práv spouští EU komunikační kampaň na podporu Ekoznačky EU v kategorii Turistické ubytování. Ekoznačka EU je dobrovolná iniciativa pro udržitelný cestovní ruch. Je to certifikát, který dokazuje, že hotely, pensiony a kempy splňují klíčové environmentální standardy.

03. 11. 2021

Nová Pravidla a ceník poplatků

Aktualizovali jsme Pravidla Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb. Podstatnou změnou je úprava poplatků za ekoznačky, které jsou nyní sjednocené pro obě ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba i Ekoznačku EU. Pro žadatele o ekoznačku registrované k EMAS zůstává v platnosti sleva 30 %, neziskovým organizacím nově nabízíme slevu 90 % z poplatků ekoznačky EŠV a EŠS.

09. 07. 2021

CENIA na nové adrese

Přestěhovali jsme se do nových prostor. Nyní nás naleznete na adrese Moskevská 1523/63, Praha 10 (budova Narex). 

05. 03. 2021

Certifikace EŠV pro nábytek AKIT

Společnost AKIT získala certifikaci Ekologicky šetrný výrobek pro 5 produktů v kategorii Nábytek: zakázkově vyráběné stoly, skříně a zásuvkové kontejnery z lamino desek a dva typy konferenčních židlí z přírodní překližky.