LASSELSBERGER, s.r.o.

Ekoznačka usnadňuje vstup na další trhy

Jedna z nejstarších značek keramických obkladů na světě RAKO drží od roku 2022 EU Ecolabel na celou svou produkci těchto produktů. Eva Dvořáčková, manažer jakosti ve společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. vlastnící značku RAKO, nám popsala důvody, proč o ekoznačku požádali a jaké jim přinesla výhody.

Udělená Ekoznačka:  
Udělená Ekoznačka:

Ekoznačka usnadňuje vstup na další trhy

Jedna z nejstarších značek keramických obkladů na světě RAKO drží od roku 2022 EU Ecolabel na celou svou produkci těchto produktů. Eva Dvořáčková, manažer jakosti ve společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. vlastnící značku RAKO, nám popsala důvody, proč o ekoznačku požádali a jaké jim přinesla výhody.

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.

Značka RAKO patří k nejstarším značkám českého průmyslu a zároveň je jednou z nejstarších značek keramických obkladů na světě. Rakouská společnost LASSELSBERGER působí v České republice již od roku 1998. Poté, co vlastník, firma LASSELSBERGER, koupil všechny české keramičky (Chlumčany, Horní Bříza, Borovany, Podbořany a Rakovník), spojil je do jedné firmy a od roku 2002 nabízí jednotně keramické obkladové prvky pod značkou RAKO. Značku EU Ecolabel držíme od roku 2022 pro všechny naše keramické obkladové prvky.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?

O ekoznačce se naše společnost dozvěděla od zahraničních obchodních partnerů a zástupců, kteří vyžadovali její zavedení kvůli požadavkům EU a kladli důraz na doložení ekologicky šetrné výroby s menším negativním dopadem na životní prostředí.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?

Evropská komise klade důraz na environmentálně odpovědné zadávání a bude klást důraz na to, aby požadavky na zelené nakupování mezi členskými státy byly do určité míry sjednocené. Proto chtěla naše společnost prezentovat, že takové požadavky naše výrobky splňují a může nabídnout výrobky s menším negativním dopadem na životní prostředí.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?

EU Ecolabel pro naši společnost Lasselsberger, s.r.o. znamená v prvé řadě marketingovou výhodu a usnadňuje vstup našich výrobků na tuzemský i zahraniční trh.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?

U všech našich keramických výrobků minimalizujeme negativní dopady na životní prostředí napříč celým životním cyklem – od těžby nerostných surovin až po jejich recyklaci. Proto jsou informace o ekologických certifikátech k nalezení na webových stránkách společnosti v sekci Ekologie a ochrana životního prostředí, v katalozích výrobků a v technických listech.