Aktuality

03. 07. 2023

Severotisk s. r. o. a Svoboda Press s. r. o.

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.

Naše společnosti jsou velké offsetové tiskárny. Zabýváme se především tiskem časopisů, katalogů a letáků. Certifikované produkty jsou na objednávku našich zákazníků, a to jak z oblasti časopisů, tak letáků.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?

Vzhledem k oboru, v jakém podnikáme, je pro nás velice důležité mít o ekoznačkách povědomí. Povědomí o ekoznačce EU Ecolabel přišlo z několika stran, a to z naší vlastní iniciativy a také od zákazníků formou jejich dotazů.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?

Motivací byla především poptávka zákazníků po možnostech označení jejich produktů ekoznačkou. Byli jsme jedni z prvních v polygrafii, kdo tuto ekoznačku získal a začal využívat.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?

Určitě pozitivní znamení pro naše zákazníky, že jsme schopni plnit kritéria zadaná ekoznačkou a také možnost využít logo na jejich produktech.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?

Používáme ji způsobem nabídky zákazníkovi, který chce vědět, jaké možnosti ekologických certifikátů máme a jaká loga může naším prostřednictvím prezentovat na svých produktech. Všeobecně by i našemu marketingu pomohlo, kdyby byla ekoznačka více prezentována přímo zřizovatelem.

26. 06. 2023

EMBA, spol. s r. o.

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.

EMBA je česká firma s dlouholetou tradicí a odpovědným přístupem ke společnosti i životnímu prostředí. Vyrábí lepenky pro archivaci a průmyslové užití, kancelářské pákové pořadače a finální kartonážní výrobky pro užití v kancelářích, archivech a obalovém průmyslu. Prostřednictvím svých ekologických výrobků významně přispívá k ochraně a zachování kulturně-historických dědictví mnoha zemí.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?

Držiteli značky Ekologicky šetrný výrobek jsme od roku 2003. V roce 2022 jsme právo užívání značky Ekologicky šetrný výrobek obhájili. Nově jsme získali také certifikaci EU Ecolabel.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?

Naše výrobky vyrábíme ze sběrového papíru, jsou plně recyklovatelné, proto už ze své podstaty splňují podmínky certifikace. Ekologický proces a udržitelný provoz výroby jsou pro nás podstatné a důležité, proto považujeme za přirozené zajímat se o ekoznačení.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?

Získání ekoznačení je pro nás „kulatým razítkem“ na to, co v EMBA děláme přirozeně.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?

Ano, ekoznačku v rámci firemního marketingu používáme. Komunikujeme ji na našich webových stránkách, v propagačních materiálech a samozřejmě ji prezentujeme zákazníkům. Podíleli jsme se na natočení pořadu „Českou kvalitu nenahradíš“, který vznikl ve spolupráci MPO ČR a CNN Prima News. Podívat se na reportáž můžete ZDE. . Dále ekoznačení propagujeme v rámci projektů, které EMBA podporuje nebo kterých je součástí, např. Den Země apod.

12. 06. 2023

LASSELSBERGER, s.r.o.

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.

Značka RAKO patří k nejstarším značkám českého průmyslu a zároveň je jednou z nejstarších značek keramických obkladů na světě. Rakouská společnost LASSELSBERGER působí v České republice již od roku 1998. Poté, co vlastník, firma LASSELSBERGER, koupil všechny české keramičky (Chlumčany, Horní Bříza, Borovany, Podbořany a Rakovník), spojil je do jedné firmy a od roku 2002 nabízí jednotně keramické obkladové prvky pod značkou RAKO. Značku EU Ecolabel držíme od roku 2022 pro všechny naše keramické obkladové prvky.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?

O ekoznačce se naše společnost dozvěděla od zahraničních obchodních partnerů a zástupců, kteří vyžadovali její zavedení kvůli požadavkům EU a kladli důraz na doložení ekologicky šetrné výroby s menším negativním dopadem na životní prostředí.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?

Evropská komise klade důraz na environmentálně odpovědné zadávání a bude klást důraz na to, aby požadavky na zelené nakupování mezi členskými státy byly do určité míry sjednocené. Proto chtěla naše společnost prezentovat, že takové požadavky naše výrobky splňují a může nabídnout výrobky s menším negativním dopadem na životní prostředí.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?

EU Ecolabel pro naši společnost Lasselsberger, s.r.o. znamená v prvé řadě marketingovou výhodu a usnadňuje vstup našich výrobků na tuzemský i zahraniční trh.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?

U všech našich keramických výrobků minimalizujeme negativní dopady na životní prostředí napříč celým životním cyklem – od těžby nerostných surovin až po jejich recyklaci. Proto jsou informace o ekologických certifikátech k nalezení na webových stránkách společnosti v sekci Ekologie a ochrana životního prostředí, v katalozích výrobků a v technických listech.

02. 06. 2023

ZENIT SPOL. S R. O.

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.

Jsme ryze česká rodinná společnost působící na trhu již 30. rokem. Ve svém vlastním závodě v Čáslavi vyrábíme prostředky bytové chemie, kosmetické přípravky a čističe pro profesionální úklid. Mezi nejznámější značky patří Real, Solvina, Real green, Hit, Lena, Laguna, Riva, Alba efekt, Real profi.
Jsme zároveň společensky odpovědná firma, která stojí na svých hodnotách:
PARTNERSTVÍ se zákazníky a dodavateli, které je založeno na dlouhodobé spolupráci dodržující kvalitu výrobků a udržitelnosti rozvoje.
ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ A LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ, kde se snažíme být soběstační v oblasti výroby a přepravě obalů s eliminací uhlíkové stopy.
ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉ VÝROBKY, u nichž se soustředíme na lehce biologicky odbouratelné výrobky, výrobky vhodné pro čističky odpadních vod a na snížení plastů v našich obalech.
ODPOVĚDNÝ SOUSED A ZAMĚSTNAVATEL.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?

Ekoznačka EU Ecolabel je zavedenou a zobecněnou značkou. Pokud se tedy rozhodnete vyrábět ekologicky šetrné produkty, dřív nebo později na ni narazíte. CENIA nám následně poskytla samotná kritéria pro její získání.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?

Jsme společensky odpovědná firma, která dbá na životní prostředí, s péčí vyvíjíme a vyrábíme produkty šetrné k životnímu prostředí. Je to jedna z našich hodnot společnosti. Chtěli jsme vyhovět přáním našich zákazníků a eko trendům dnešní doby.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?

Pomáhá nám to splňovat požadavky našich obchodních partnerů při zalistování produktů, důvěryhodnost a dostání našich hodnot pro konečné zákazníky.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?

Ano. Certifikace EU Ecolabel je součástí etiket, komunikační materiálů pro naše obchodní partnery a zákazníky. Propojujeme se i s aktivitami v rámci propagace ekoznačení – například SHOWROOM ON WHEELS.

29. 05. 2023

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY SEVER

Představte krátce svou společnost a certifikované produkty.

V našem ekocentru usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu. Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“: prožitku, praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu se světem kolem nás, propojení různých oborů. Jde nám o jedinou, ale zásadní věc – jde nám o svět. V naší práci hraje klíčovou roli udržitelnost, příroda, vztahy, porozumění a odpovědnost. Co si pod tím můžete představit? Tak například základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. Mimo naši hlavní činnost též poskytujeme ubytování a stravování pro veřejnost, které lze rezervovat přes portál Booking.com, též nabízíme rozvoz obědů v blízkém okolí Horního Maršova. Právě ubytovací služby jsou certifikovány ekoznačkou udělovanou organizací CENIA.

Jak jste se o možnosti získat ekoznačku dozvěděli?

To už je tak dávno, že si to nepamatují ani největší pamětníci u nás v ekocentru. Když jsem nastupovala, tak jsme již držiteli byli.

Co vás motivovalo ekoznačku pro své produkty získat?

Získání ekoznačky bylo pro nás prestižní záležitostí, jako centrum ekologického vzdělávání bylo pro nás nezbytné si takového označení zajistit. Chtěli jsme provozovat naše prostory dle pevných kritérií, které ekoznačka požaduje.

Jaký to mělo přínos pro vaše podnikání?

Kritéria pro udělení ekoznačky jsou v souladu s hodnotami a posláním naší organizace, při získávání ekoznačky jsme měli možnost naše poslání a hodnoty propojit v praktické činnosti v rámci správy budov a šetrné turistiky. Jejím získáním jsme měli možnost zlepšit kvalitu našich služeb. Propojili jsme se s ostatními držiteli ekoznačky, jsme součástí oficiálního katalogu výrobků a služeb a můžeme se účastnit vzdělávacích akcí CENIA. V neposlední řadě nám ekoznačka automaticky umožnuje zařazení mezi tzv. udržitelná ubytování na Booking.com.

Používáte ekoznačku v rámci firemního marketingu? Jak?

Ano, ekoznačku používáme v rámci marketingu. Ubytovací služby s ekoznačkou jsou vyhledávány především zahraničními turisty. Bohužel, v českých médiích značně chybí osvěta a propagace služeb a produktů s ekoznačkou. Logo ekoznačky používáme například na našich webových stránkách a při prezentacích našich služeb.