Program Česká kvalita

Národní program ekoznačení je součástí programu Česká kvalita, který je zaměřen na prodej a poskytování kvalitních výrobků a služeb, a je podporován vládou České republiky. Hlavním cílem programu Česká kvalita je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou, a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou pro spotřebitele zavádějící. Více o programu Česká kvalita se dozvíte zde.