O EPD

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí. Samotné EPD výrobku neznamená, že je daný produkt šetrnější k životnímu prostředí, ale poskytuje zákazníkovi srovnatelné informace, podle kterých může ekologický výrobek preferovat.
EPD představuje soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být doplněny dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Pro získání EPD musí být doložené informace ověřeny třetí stranou. Prohlášení musí být veřejně přístupné a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Jejich tvorba se řídí normou ČSN ISO 14025. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

Databáze EPD v ČR

Registrace EPD

Rolí MŽP v oblasti environmentálního prohlášení o produktu je především zveřejňování ověřených EPD na svých webových stránkách a poskytování informací o EPD.

Chcete zaregistrovat ověřené environmentální prohlášení o produktu?

Zašlete, prosím, vyplněnou žádost o registraci spolu s požadovanými přílohami poštou nebo elektronicky na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Odd. dobrovolných nástrojů, vědy a výzkumu

Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Datová schránka: 9gsaax4

Vaše EPD zaregistrujeme do databáze EPD v ČR.