Aktuality

22. 03. 2023

Nová směrnice pro „Zelená tvrzení“

Evropská Komise dnes předložila návrh směrnice o ekologických tvrzeních. Směrnice bojuje proti greenwashingu, stanoví jasná pravidla pro environmentální tvrzení, zajistí spotřebitelům přístup k důvěryhodným informacím o ekologických vlastnostech produktů. „Zelená tvrzení“ budou muset být nezávisle ověřena a prokázána vědeckými důkazy. Pokud budou produkty nebo organizace srovnávány s jinými, srovnání musí být založena založena na ekvivalentních informacích a datech.
Návrh bude také upravovat ekoznačky. V současné době existuje nejméně 230 různých ekoznaček, což vede ke zmatení a nedůvěře spotřebitelů.
Návrh nyní čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou.