Aktuality

25. 09. 2023

Nová kritéria ekoznačky pro Savé hygienické pomůcky a menstruační kalíšky

Evropská Komise přijala nová kritéria ekoznačky EU pro absorpční hygienické výrobky a opakovaně použitelné menstruační kalíšky.

Kritéria zajišťují, že produkty s ekoznačkou EU mají patří k nejlepším na trhu z hlediska ochrany životního prostředí po celou dobu životního cyklu výrobku.

Zaručují snížení environmentálního dopadu na vzduch, vodu, půdu a biologickou rozmanitost a snížení rizik souvisejících s používáním některých chemikálií.
Pro absorpční hygienické výrobky jsou stanoveny přísné limity pro emise látek znečišťujících ovzduší a vodu i emise CO2 z výroby buničiny a také pro emise CO2.
Kritéria podporují získávání zdrojů z udržitelně obhospodařovaných lesů. Mnoho nebezpečných látek je úplně zakázáno, například antibakteriální látky, formaldehyd, parabeny, endokrinní disruptory a ftaláty.
Rovněž nejsou povoleny vonné látky, které mohou způsobovat alergie.

Oba soubory kritérií navíc podporují postupy oběhového hospodářství, včetně snižování odpadu a používání recyklovaného materiálu v obalech.
A konečně, používání opakovaně použitelných menstruačních kalíšků podporuje udržitelné spotřebitelské chování, vede k omezení plastů na jedno použití, a tím k úspoře zdrojů a předcházení odpadu.
Další ekologické alternativy menstruačních pomůcek, textilní znovupoužitelné menstruační kalhotky, budou také zahrnuty do nových kritérií EU Ecolabel pro textil.

Kromě ekologických aspektů nové požadavky zahrnují také posouzení vhodnosti k použití, zaručující vysokou kvalitu výrobků a povinné ověření společenské odpovědnosti výrobního závodu třetí stranou.

Kritéria budou prezentována na specializovaném webináři dne 11. října 2023, na který se můžete zaregistrovat zde (do 9. října 2023).