Aktuality

19. 01. 2024

Evropský parlament dal zelenou směrnici proti greenwashingu

Směrnice, která byla ve středu 17. ledna přijata naprostou většinou hlasů, se snaží chránit spotřebitele před zavádějícími marketingovými praktikami.
Nová pravidla zakazují používání obecných ekologických tvrzení jako „šetrné k životnímu prostředí“, „přírodní“, „biologicky rozložitelné“, „neutrální vůči klimatu“ nebo „eko“ bez důkazu.
Používání ekoznaček bude povoleno pouze pro značky založené na oficiálních certifikačních systémech nebo vytvořené veřejnými orgány, jako jsou ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel.

Dalším důležitým cílem nového zákona je přimět výrobce a spotřebitele, aby se více zaměřili na trvanlivost zboží.
Informace o záruce má být viditelnější a bude vytvořen nový harmonizovaný štítek záruční doby.
Směrnici nyní má definitivně schválit Rada, poté bude zveřejněna v Úředním věstníku a členské státy budou mít 24 měsíců na její začlenění do národních legislativ.