Aktuality

07. 11. 2023

Ekolífek na cestách

Ekoznačka je dnes na návštěvě v Břeclavi. Na gymnáziu a později také na městském úřadě si něco povíme o udržitelném rozvoji a ekologicky šetrném chování každého z nás. O chemických látkách v životním prostředí, klimatické změně i odpadech a cestách k cirkularitě.

Kolo štěstí bude opět ve hře, po zodpovězení záludných kvízových otázek mohou studenti i zaměstnanci úřadu vyhrát ekoznačkové ceny.