Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Environmentální vzdělávání > Zprávy k EVVO

Zprávy k EVVO

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí
Datum vydání:Různé
Anotace publikace:Zprávy o plnění úkolů a usnesení

Zpráva o plnění Akčního plánu EVVO schváleného na základě usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu EVVO ČR je předkládána na základě úkolu, který ukládá Ministerstvu životního prostředí vyhodnocovat plnění úkolů aktuálně platného Akčního plánu a vytvořit návrh plánu na další 3 roky.

Předkládaná Zpráva o plnění úkolů Státního programu EVVO ČR vychází ze zpráv poskytovaných každoročně Ministerstvu životního prostředí jednotlivými resorty a jeho prostřednictvím vládě ČR. Zhodnocuje úsilí a změny, kterých bylo dosaženo od začátku platnosti usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu EVVO ČR a jeho přílohy - Akčního plánu na léta 2001 - 2003.

Zpráva o plnění usnesení vlády č. 1048/2000 (DOC, 82 kB) o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice a jeho přílohy - Akčního plánu Státního programu EVVO ČR na léta 2001 - 2003.

Příloha Zprávy o plnění usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice a jeho přílohy - Akčního plánu Státního programu EVVO ČR na léta 2001 - 2003:

Příloha Zprávy o plnění usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice a jeho přílohy - Akčního plánu Státního programu EVVO ČR na léta 2001 - 2003: