Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS aktuálně

EMAS aktuálně

Toto číslo EMAS Newsletter se zaměřuje zejména na to, jak organizace specializující se na výrobní procesy řeší související ekologické problémy, jaká přijímají administrativní nebo investiční rozhodnutí a jak hodnotí dopady svých činností v širším měřítku.


Další číslo EMAS Newsletter pro rok 2011 je věnováno zejména vztahu mezi EMAS a inovacemi, zaměřuje se na vliv inovací a environmentální udržitelnosti. Pozornost je věnována zejména informacím o tom, jak EMAS podněcuje inovace a přináší organizacím konkurenční výhodu na trhu.


První číslo EMAS Newsletter pro rok 2011 je věnováno zejména vztahu mezi přírodou a ekonomikou, stejně jako diskusi na téma různých způsobů ochrany biodiverzity na úrovni ziskového i neziskového sektoru.


Poslední číslo EMAS Newsletter pro rok 2010 nabízí informace o dvou hlavních událostech, které se uskutečnily v listopadu v Bruselu. Jedná se o konferenci EMAS a udílení cen EMAS. Ceny EMAS byly tento rok uděleny šesti organizacím reprezentujícím různé kategorie – o všech vítězích se více dozvíte v Newsletter – prosinec 2010.


Třetí číslo EMAS Newsletter obsahuje mimo jiné pozvánku na připravovanou mezinárodní konferenci, jejímž hlavním tématem je efektivní využívání zdrojů a energeticky účinnější ekonomika.

Vydání dalšího čísla EMAS Newsletter je plánováno na prosinec 2010.


Mezinárodní konference o EMAS: Směrem k energeticky účinnější ekonomice

Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí a belgické předsednictví v Radě Evropské unie pořádá dne 25. listopadu 2010 Mezinárodní konferenci o EMAS s hlavním tématem: Směrem k energeticky účinnější ekonomice. Více informací zde.


Vyšlo další, v pořadí již druhé číslo EMAS Newsletter. Obsahuje především informace o rozšíření systému EMS na EMAS včetně jednotlivých kroků a případovou studii o využití ecomapingu.

Třetí číslo EMAS Newsletter bude zveřejněno na podzim 2010.


Nové číslo EMAS Newsletter pro květen 2010 (v příloze) je poprvé vydáno pod záštitou nově fungujícího Helpdesku EMAS. Zaměřuje se na nové prvky EMAS III a poskytuje poradenství v procesu zavádění EMAS.

Vydání druhého čísla EMAS Newsletter je plánováno na červenec 2010.


Evropská komise - stejně jako v předcházejících letech - vyhlásila Evropské ceny EMAS 2010. Tématem letošního ročníku je efektivní využívání zdrojů. Bližší podrobnosti o daném tématu a způsobu, jak se do soutěže zapojit, naleznete v přiložených souborech.

V případě, že budete mít zájem se zúčastnit, zašlete svou přihlášku na adresu:

Ing. Pavel Růžička
Ministerstvo životního prostředí
Oddělení dobrovolných nástrojů
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Termín k přijímání žádostí je do 30. června 2010.


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 4. výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektů pro rozvoj Místní Agendy 21 a financování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje. Jednou z prioritních oblastí projektu zaměřeného na podporu udržitelného rozvoje je Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS). Základní informace k poskytnutí grantu najdete v přiloženém manuálu nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí.


Slovenská technická univerzita v Bratislavě - strojnická fakulta a Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky pořádají ve dnech 15. - 17. června 2010 již 16. ročník mezinárodní konference Technika ochrany prostředí - TOP. Více informací naleznete na stránkách http://top.sjf.stuba.sk.


Frequently asked questions on Transition from EMAS II to EMAS III - rights and obligations of organisations = dokument, který připravila Evropská komise obsahuje často kladené otázky (FAQ), které se týkají přechodu z programu EMAS II na EMAS III - otázky a odpovědi budou jistě užitečné pro všechny zúčastněné subjekty programu EMAS (včetně organizací).

Informace o přechodu z EMAS II na EMAS III je k dispozici zde.

Dne 5. května 2010 se v Bruselu uskuteční 4. Evropské EMS fórum – program.

Studie týkající se přechodu neformálního EMS a ISO 14001 na EMAS je nyní k dispozici zde.

Informace o programu EMAS v angličtině.