> Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) (2009-2012)

Cíle projektu

Hlavním smyslem projektu je přispět ke zlepšení výkonu státní správy v oblasti životního prostředí a formalizaci její podpory.

Cílem projektu je tvorba integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí, a to tvorbou informačního systému, který bude shromažďovat a hodnotit informace o znečišťování životního prostředí a to s celostátním dopadem. Projekt přispěje k rozvoji inovačních a informačních technologií v oblasti omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik a také k podpoře hospodářského růstu, udržitelného rozvoje a znalostní ekonomiky.

Získané informace budou využity pro prevenci a řešení environmentálních rizik.