> Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) (2009-2012)

Kontakty

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Projektový tým CISAŽP
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10

Ing. Jaroslav Hrdý, vedoucí projektu, tel. 267 225 324, jaroslav.hrdy@cenia.cz
Ing. Jan Nepimach, vedoucí projektové úlohy ISPOP, tel. 267 225 349, jan.nepimach@cenia.cz
Monika Syrovátková, vedoucí projektové úlohy Environmentální helpdesk, tel. 267 225 348, monika.syrovatkova@cenia.cz
Ing. Jitka Faugnerová, vedoucí projektové úlohy Geoportál, tel. 267 225 294, jitka.faugnerova@cenia.cz