> Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) (2009-2012)

O projektu

logo cisazp

Projekt Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) realizovaný v období 2009-2012 má za cíl podstatné zvýšení transparentnosti, konzistentnosti a účinnosti styku podnikatelů, veřejné správy a veřejnosti s resortem životního prostředí.

Vytvářený informační systém tvoří tři hlavní části: Integrovaný systém plnění informačních povinností (ISPOP), Environmentální helpdesk a Geoportál.

Zavedení výstupů projektu umožní prostřednictvím elektronizace agend resortu životního prostředí značné zjednodušení ohlašovacích povinností a výkonu státní správy. Informace vstupující do systému CISAŽP budou analyzovány, komplexně vyhodnocovány a zasazeny do širokého kontextu zohledňujícího ekonomické i sociální aspekty a vazby, a stanou se tak důležitým podkladem a východiskem pro formulaci priorit a cílů pro ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice.

Hlavním uživatelem nového informačního systému budou orgány a instituce státní správy, ale přístup k němu bude zajištěn i pro veřejnost.

V současné době probíhají práce na finalizaci všech systémů.

Aktuální verze informačních systémů:
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností: www.ispop.cz
Environmentální helpdesk: helpdesk.cenia.cz
Geoportál: geoportal.cenia.cz

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz, prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

Kontakt
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Projektový tým CISAŽP
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
Ing. Jaroslav Hrdý, vedoucí projektu, tel. 267 225 324, jaroslav.hrdy@cenia.cz

opzp