> Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu - Partnership for Sustainable Consumption and Production (2006 – 2008)

Řízení projektu a postup řešení

Nositelem projektu byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která koordinovala projektový tým partnerů ve složení SITA CZ a.s., ENVIROS s.r.o., Národní síť zdravých měst ČR (NSZM) a Středočeský vysokoškolský institut s.r.o. (SVI)


graf
Organizační schéma projektu a pokrytí ČR centry v cílových regionech (IC - Informační centrum USV, VC – Vzdělávací centrum USV)

Na projektové úrovni byly cíle projektu řešeny v rámci pěti modulů s jednoznačnou odpovědností garanta. Na jejich řešení spolupracovali ostatní projektoví partneři, případně subdodavatelé. V tabulce jsou znázorněny hlavní cíle projektu a výstupy v jednotlivých modulech projektu.


Matice odpovědnosti partnerů za moduly a hlavní výstupy projektu
Moduly1.2.3.4.5.
OdpovědnostSITACENIAENVIROSCENIANSZM
SpolupráceENVIROS,
CENIA,
SVI
SVI,
ENVIROS,
SITA,
NSZM
SITA,
CENIA,
NSZM
ENVIROS,
SITA,
SVI,
NSZM
CENIA,
ENVIROS
Hlavní cíleVytvoření informačních
center (IC)
Vytvoření vzdělávacího centra a vzdělávacích programů USVRealizace
pilotních
projektů USV
Vytvoření
informační
platformy o USV
Přenos
příkladů
dobré praxe
Výstupy - Navázání partnerství
- Zapojení dobrovolníků
- Témata diplomových prací
- Provedená vstupní hodnocení v podnicích a městech
- Zkušení auditoři USV na IC
- Semináře a workshopy
- Terénní školení
- Dlouhodobý kurs auditorů a lektorů USV
- Vyškolení auditoři USV
- Školící materiály
- Terénní cvičení se studenty IIIEE
- Metodika vstupního hodnocení USV rozšířená o odpovědné nakupování
- Pilotní vstupní hodnocení
- Realizované projekty
- Adaptovaný mechanismus sdílení rizik
- Tištěné materiály
- Systemizace materiálů USV
- Internetová stránka projektu
- Příručka odpovědného nakupování
- Manuál USV
- Helpline
- Vyškolené osoby
- Úvodní a regionální semináře
- Internetová databáze příkladů dobré praxe USV
- Mediální aktivity