> Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu - Partnership for Sustainable Consumption and Production (2006 – 2008)

E - learning

Nový e-learningový kurz seznamuje účastníky s možnostmi odpovědnější spotřeby a ekologicky šetrnějšího provozu, jakými může přispět zejména menší podnik nebo veřejná instituce.

Ve 2 lekcích jsou zde představeny hlavní důvody, proč se tématem odpovědné spotřeby zabývat a jakými konkrétními způsoby je aplikovat.

Kurz vznikl v rámci projektu CENIA Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu. „Připravili jsme ho zejména pro účastníky Dlouhodobého kurzu Manažer udržitelné spotřeby a výroby“, uvedla vedoucí projektu Ing. Zuzana Kozielová. „Modul ´Odpovědné nakupování´ doplňuje podobný e-learningový kurz ´Úvod do USV´, který vytvořili naši partneři v rámci paralelního projektu společnosti ENVIROS Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby,“ dodala.

Oba kurzy může zájemce – ať už z podniku, ze státní a veřejné správy či z neziskové organizace – navštívit na internetové adrese: moodle.usv-partner.cz.

Odpovědné nakupování představuje takový způsob nákupu či zásobování, při kterém jednotlivec či organizace vybírá pro svou spotřebu přednostně produkty a služby, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší.