> Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu - Partnership for Sustainable Consumption and Production (2006 – 2008)

Pro školy

Na této stránce naleznete tři výukové programy na téma USV vyvinuté v rámci projektu. Jsou určeny především pro žáky a učitele ZŠ a SŠ k přímému využití do výuky.

Každý výukový program obsahuje:

  • Výukovou a informační část obsahující textovou, obrazovou i zvukovou složku.
  • Náměty a otázky pro další pátrání využitelné pro samostatnou školní i domácí práci a rovněž pro mimoškolní aktivity.
  • Interaktivní hru obsahující motivační prvky (u první lekce včetně anglické verze).

Tři témata:

obrazek ekoznaceni obrazek energie obrazek odpady

  • Jak se orientovat ve značkách na výrobcích (swf, 2 MB)
  • Jak uspořit energii a vodu (swf, 643 kB)
  • Jak předcházet vzniku odpadu (swf, 2 MB)

Adresa pro stažení Flash Player http://www.adobe.com/shockwave/download

Bližší charakteristika:

  • Jde o digitální výukovou pomůcku pro interaktivní vyučování na základních a středních školách, která pracuje s ověřenými daty přístupnou, herní a pochopitelnou formou.
  • Jde o výukovou pomůcku, která je v souladu s mezioborovou výukou a zákonem danou povinností vyučovat dle Rámcových vzdělávacích programů.
  • Interaktivní forma grafického prostředí, které je vytvořeno technologií Macromedia Flash, zvyšuje atraktivnost předkládaného materiálu pro cílovou skupinu. Audiovizuální zpracování zvyšuje rovněž edukativní hodnotu prezentace.
  • Na přípravě programů a jejich připomínkování se podíleli pracovníci řešitelského týmu, kolegové z CENIA a MŽP, partneři z ENVIROS, s.r.o. a SITA, a.s., a dále někteří pedagogové, zejména ředitel ZŠ Lupáčova z Prahy 3.
  • Část programu byla představena na 3 seminářích (v Kladně, Olomouci a Chomutově), jež proběhly v květnu 2008 na téma „Udržitelná spotřeba a výroba – její uplatnění ve výuce na školách“ (prezentace ze seminářů). Připomínky pedagogů byly zahrnuty do vývoje programů.