> Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu - Partnership for Sustainable Consumption and Production (2006 – 2008)

Cíl projektu

Strategickým cílem projektu bylo zavádění udržitelnějších vzorců spotřeby a výroby v cílových regionech založené na partnerství soukromého a veřejného sektoru na místní úrovni. K dosažení cíle se využívalo postupů:

 • partnerství (informační centra USV spojovala know-how a cílové skupiny),
 • vzdělávacích programů (vzdělávací centrum při SVI Kladno),
 • pilotních projektů (vstupní hodnocení) a jejich marketingu (zaměření semináře),
 • přenosu informací (platforma).

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření čtyř nových informačních center USV a jednoho kombinovaného informačního a vzdělávacího centra USV v cílových regionech a odborné proškolení pracovníků těchto informačních center,
 • zpracování pilotních projektů USV ve vybraných podnicích v těchto krajích,
 • sběr a prezentace příkladů dobré praxe k tomuto tématu.

Cílové skupiny:

 • podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky,
 • veřejná správa a instituce,
 • nevládní neziskové organizace,
 • vysoké školy,
 • účastníci vzdělávacích a informačních akcí z řad široké veřejnosti.

Lokalizace:

 • Karlovarský kraj,
 • Kraj Vysočina,
 • Olomoucký kraj,
 • Středočeský kraj,
 • Ústecký kraj.