Efektivně, ekonomicky, ekologicky – jak na to? (zkušenosti, doporučení, postupy)

Ve čtvrtek 12. června 2008 se v Praze uskutečnil závěrečný seminář dvou souvisejících projektů: Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu (CENIA) a Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby (ENVIROS). Celostátní seminář byl zaměřen na sdílení zkušeností získaných v průběhu obou projektů, byly zde představeny veškeré hlavní výstupy a také odzkoušené postupy a praktická doporučení určené zejména zástupcům podniků a veřejné správy.

Součástí semináře bylo předání certifikátů zástupcům pěti informačních center udržitelné spotřeby a výroby (USV) z rukou ředitele CENIA Jiřího Hradce a vyhlášení vzniku platformy pro USV EMPRESS.

Ve stejný den se v Praze konala společná tisková konference zástupců CENIA, ENVIROS s.r.o., Ministerstva životního prostředí České republiky, Hospodářské komory hl. m. Prahy a společnosti AGC Automotive Czech a.s. na téma "Budou nám stačit tři planety?".

Tisková zpráva


Prezentace ke stažení:
Fotografie ze semináře a slavnostního předání certifikátů: