Seminář o USV na MPO, 3. 4. 2007

Seminář organizovaný ve spolupráci Národní sítě Zdravých měst (NSZM) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a v souladu s Národní politikou podpory jakosti je součástí projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu.

Termín: 3.4. 2007 (10:00-14:00)

Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město, (velká zasedací místnost v 1. patře č. 239)

Cílem akce je prezentovat konkrétní úspěšné ukázky postupu municipalit i podniků v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Tyto příklady dobré praxe spočívají ve snížení zátěže životního prostředí při současném snížení provozních nákladů.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména političtí představitelé a zástupci úřadů, a dále zástupci podnikatelských subjektů, hospodářských komor či neziskových organizací.

Další informace: NSZM


Prezentace ke stažení:

J. Vavřínek, Z. Kozielová (CENIA): Udržitelná spotřeba a výroba
J. Vavřínek (CENIA), V. Vaněček:Environmentální manažerské účetnictví - EMA


Fotografie z akce:


Bízková Dopolední blok Plénum