Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Pardubický kraj

Pardubický kraj

Koncepce vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji
Schváleno Radou Pardubického kraje dne 3. dubna 2003 a Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17. dubna 2003.

Krajským koordinátorem EVVO je Ekocentrum PALETA. Informace o koncepci, krajském koordinátoru EVVO, pracovní skupině a dalších zajímavostech naleznete také na informačním serveru EKOVÝCHOVA.CZ.

Přehled neziskových organizací
Přehled NNO aktivně působících na území kraje je členěn abecedně, oborově a teritoriálně. NNO činné v oblasti ekologie jsou uvedeny na straně 55. Přehled NNO zabývajících se environmentální výchovou je zveřejněn na portálu EKOVÝCHOVA.CZ, informační server, který přináší aktuální informace o dění v oblasti ekologické (environmentální) výchovy v Pardubickém kraji. Server je provozován Ekocentrem PALETA, které bylo od 1.1. 2004 na období dvou let jmenováno do funkce koordinátora ekologické výchovy v Pardubickém kraji. Najdete zde aktuality z oblasti EVVO, informace o pořádaných seminářích a konferencích, informace o grantech, koncepce EVVO, legislativu, důležité kontakty a odkazy na státní i nestátní instituce, služby pro školy i veřejnost, ispiraci a mnoho dalšího.

Dotační programy

Služby pro veřejnost

Neziskové organizace a regionální rozvoj
Rady a informace pro NNO, přehled NNO působících v Pardubickém kraji, důležité dokumenty a odkazy, přehled akcí a aktualit.

Krajský úřad Pardubického kraje