Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Helpdesk ENViKLiK

Helpdesk ENViKLiK

Pro podání elektronického dotazu klikněte, prosím, na zkratku či název agendy uvedený ve sloupci Helpdesk, která odpovídá oblasti Vašeho zájmu. Ve sloupci Odkazy jsou uvedeny webové stránky obsahující další informace a on-line zdroje k danému tématu.

Helpdesk Odkazy
REACH
Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
FAQ www.cenia.cz/reach
www.mzp.cz/cz/chemicke_latky
EIA/SEA
Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí
www.cenia.cz/eia-sea
www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění
www.cenia.cz/ippc
www.ippc.cz
www.mzp.cz/cz/integrovana_prevence_omezovani_znecistovani
BAT
Nejlepší dostupné techniky
www.cenia.cz/bat
ETAP
Program podpory environmentálních technologií
www.cenia.cz/etap
Dobrovolné nástroje
Udržitelná spotřeba a výroba, environmentální značení, ekologicky šetrné výrobky, čistší produkce
FAQ www.cenia.cz/db
www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje
Odpady
MA ISOH - autovraky
www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_autovraky
Environmentální ekonomika a management
Aplikace, nástroje, hodnocení, EMAS, RIA
FAQ www.cenia.cz/eem
CLP
Klasifikace, označování a balení látek a směsí
www.cenia.cz/clp
Agentura CENIA poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde
a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zde.